PRODUKTY

 

PRODUCTS

 

170 M2 VNÚTORNÉHO INDUSTRIÁLNEHO PRIESTORU 170 M2 INNER INDUSTRIAL SPACE
CATERINGOVÉ SLUŽBY CATERING SERVICES
OSTATNÉ SLUŽBY: ZVUK, SVETLO, FOTO/VIDEO OTHER SERVICES: SOUND, LIGHT, PHOTOS/VIDEO
PARKOVANIE V AREÁLI ALEBO V TESNEJ BLÍZKOSTI PARKING AT THE VENUE OR CLOSE BY
PRIESTOR PRE CCA 70 OSÔB SUITABLE FOR APROX 70 PERSON
SÚKROMNÁ 70M2 TERASA PRIVATE 70M2 TERRACE

EVENTOVÝ PRIESTOR

 

EVENTSPACE

 

KONTAKTNÝ FORMULÁR

 

CONTACT FORM

 

 

SHOWROOM
INDI-VINDI

sTARá iVáNSKA CESTA 1a
Bratislava 821 04

Email: info@indi-vindi.com
Tel: 00421 905 559 078

bez otváracích hodín – prosím  objednanAJTE si termín návštevy vopred
Without opening hours – to visit us, please make an appointment ahead

Fakturačné údaje
Billing info

Ing. Peter Nádler – GO4 Bratislava
Pri lesoparku 14/1468
Nová Dedinka 90029

IČO/ID Nr.: 43 036 244
DIČ/Tax ID: 104 956 3064

Nie som platca DPH. Dobrovoľný platca DPH pri nákupe tovaru zo zahraničia podľa paragrafu 7 zákona o DPH
I´m not a VAT payer